Етнографія

  Музеї та музейництво     Народний календар     Рослинні символи України     Чумацтво     Різне     Аудіо     Відео

Музеї та музейництво

 1. Експозиція “Полтавщина” у НМНАПУ / Надія Зяблюк, Світлана Щербань. − nmnapu.org.ua, etnoua.info − 2012.
 2. Експозиція “Слобожанщина” у НМНАПУ / Надія Зяблюк. − nmnapu.org.ua, etnoua.info − 2012.
 3. Музей народної архітектури та побуту України (путівник) / Автори текстів: Сергій Верговський, Євгенія Гайова, Ніна Зозуля, Надія Зяблюк, Романа Кобальчинська, Ірина Мусатова, Раїса Свирида, Микола Ходаківський, Світлана Щербань. − Київ, 2007. − 56 с., іл.
 4. Музей народной архитектуры и быта Украинской ССР. Экспозиция “Полтавщина и Слобожанщина”: Буклет / Надежда Зяблюк, Светлана Щербань. – Киев: Облполиграфиздат, 1986. – 8 с., ил.

Вгору ^


Народний календар

 1. Масниця в Україні / Надія Зяблюк // Рідна школа. − 2007. − №1 (січень) − С.26-33.
 2. Масниця на Київщині, 19 – поч.20 ст. / Надія Зяблюк // Переяславіка: Наукові записки [Збірник наукових статей. Міжнародна історико-краєзнавча конференція "Наукові студії М.І.Сікорського"]. – Вип.12(14). – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.221-233. – pdf.
 3. Масниця – не розгульне свято / Надія Зяблюк. – 25.02.2011. – YouTube.
 4. Вареник – символ української Масниці / Надія Зяблюк. – 25.02.2011. – YouTube.
 5. Спалити опудало – перемогти смерть / Надія Зяблюк. – 25.02.2011. – YouTube.
 6. Вербна неділя: українські традиції / Надія Зяблюк. – 19.04.2013. – YouTube.
 7. На Андросима: Сценарій святкових вечорниць на Слобожанщині / Надія Зяблюк. – Київ: КВЦ "Інкопрес", 1992. – 40 с., нот. – pdf.

Вгору ^


Рослинні символи України

 1. Мак у віруваннях, обрядах і звичаях українців / Надія Зяблюк. − Київ: Задруга, 2020. − 100 с., іл. − Бібліогр.: с.85.
 2. Мак у віруваннях, обрядах і звичаях українців / Надія Зяблюк // Українська родина: родинний і громадський побут / Упорядник Лідія Орел. – К., 2000. – С.355-370.

Вгору ^


Чумацтво

 1. Чумацьке вбрання 19 ст. / Надія Зяблюк // Праці Центру Пам'яткознавства: Збірник наукових праць. – Вип.21. – Київ, 2012. – С.223-243. – pdf.

Вгору ^


Різне

 1. Радіопередача про Леопольда Ященка та хор “Гомін” / Катерина Божко (ведуча), Надія Зяблюк, Катерина Міщенко. – 3-й канал Українського Радіо. – Вечірня студія “Ліра”. – 11.05.2016 – 1 год. 25 хв. – mp3.
 2. Українські маневри залицяння / Надія Зяблюк. – 25.02.2011. – YouTube.

Вгору ^


Аудіо

 1. Радіопередача про Леопольда Ященка та хор “Гомін” / Катерина Божко (ведуча), Надія Зяблюк, Катерина Міщенко. – 3-й канал Українського Радіо. – Вечірня студія “Ліра”. – 11.05.2016 – 1 год. 25 хв. – mp3.

Вгору ^


Відео

Надія Зяблюк про етнографію на YouTube »